ویلهلم وونت

پدر روانشناسی کیست؟

 
گرچه پاسخی قطعی برای این پرسش وجود ندارد، با این حال امروزه بسیاری ویلهلم وونت، پزشک و روانشناسی آلمانی را پدر روانشناسی علمی به شمار می آورند. افراد دیگری نظیر هرمان ون هلمهولتز، گوستاو فخنر و ارنست وبر نیز در زمره نخستین محققان روانشناسی علمی هستند، اما به دلایلی باید ویلهلم وونت را پدر روانشناسی علمی به شمار آورد.
عموما راه اندازی نخستین آزمایشگاه روانشناسی تجربی ( سال 1879، دانشگاه لایپزیگ) توسط ویلهم وونت، به عنوان نقطه شروع روانشناسی به عنوان علمی جداگانه به حساب می آید. پیش از آن روانشناسی حوزه ای در محاصره فلسفه و بیولوژی بود. ویلهلم وونت با راه اندازی آزمایشگاهی که در آن با به کارگیری روش های علمی به بررسی ذهن و رفتار می پرداخت، روانشناسی را تبدیل به حوزه ای منحصر به فرد کرد. علاوه بر این وونت شاگردانی را تربیت کرد که بعدها تبدیل به روانشناسانی تاثیر گذار شدند. ادوارد بی. تیچنر ( تیخنر ) مکتب ساخت گرایی را بنیان گذاشت، جیمز مک کین کتل نخستین پروفسور روانشناسی در آمریکا شد و جی استنلی هال نخستین آزمایشگاه روانشناسی تجربی را در آمریکا بنیان نهاد.