ایران و زندگی روزمره

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شعر نو» ثبت شده است

احمد شاملو

شاملو

از مرگ...

 

هرگز از مرگ نهراسیده ام

اگرچه دستانش از ابتزال شکننده تر بود

هراس من - باری - همه از مردن در سرزمینی ست

که مزد گورکن

                 از بهای آزادی آدمی

                                         افزون نباشد

جستن

یافتن

و آن گاه

به اختیار برگزیدن

و از خویش

بارویی پی افکندن -

اگر مرگ را از این همه ارزشی بیش تر باشد

حاشا حاشا که هر گز از مرگ نهراسیده یاشم

 احمد شاملو

من و تو

 

من و تو یکی دهان ایم
که با همه آوازش
به زیباتر سرودی خواناست
 
من و تو یکی دیده گان ایم
که دنیا را هر دم
                   در منظر خویش
                                    تازه تر می سازد
نفرتی از هر آنچه بازمان دارد
از هر آنچه محصورمان کند
از هر آنچه واداردمان
                        که به دنبال بنگریم، _
 
دستی
که خطی گستاخ به باطل می کشد
 
 
من و تو یکی شوریم
از هر شعله یی برتر،
که هیچ گاه شکست را بر ما چیرگی نیست
چرا که از عشق
رویینه تن ایم.
 
و پرستویی که در سرپناه ما آشیان کرده است
با آمدشدنی شتابناک
خانه را
        از خدایی گم شده
                              لب ریز می کند
۱۷ شهریور ۹۳ ، ۱۴:۱۹ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سروش

نیما یوشیج

نیما یوشیج

 

پاس ها از شب گذشته است

 

پاس ها از شب گذشته

است

میهمانان جای را کرده اند خالی. دیرگاهی است

میزبان در خانه اش تنها نشسته

در نی آجین جای خود بر ساحل متروک می سوزد اجاق او

اوست مانده. اوست خسته

 

مانده زندانی به لبهایش

بس فراوان حرف ها اما

با نوای نای خود در این شب تاریک پیوسته

چون سراغ از هیچ زندانی نمی گیرند

میزبان در خانه اش تنها نشسته

۱۱ شهریور ۹۳ ، ۱۵:۵۴ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
سروش