نظریه های نقد ادبی معاصر

نویسنده : لیس تایسون

ترجمه : مازیار حسین زاده و فاطمه حسینی

ویراستار : دکتر حسین پاینده

ناشر : نگاه امروز / حکایت قلم نوین

دانلود کتاب

کتاب نظریه های نقد ادبی معاصر ( راهنمای آسان فهم ) با هدف معرفی اجمالی و تا حد امکان ساده انواع نظریه ها و روش های نقد ادبی نگاشته شده است. علارغم زبان ساده، این کتاب مرجع مناسبی برای دانشجویان و اساتید دانشگاه به شمار می آید. کتاب در یازده فصل به نگارش در آمده است:

فصل 1: تمام چیزهایی که می خواستید

فصل 2: نقد روانکاوانه

فصل 3: نقد مارکسیستی

فصل 4: نقد فمینیستی

فصل 5: نقد نو

فصل 6: نظریه واکنش خواننده

فصل 7: نقد ساختارگرایانه

فصل 8: نقد واساختی

فصل 9: نقد تاریخی جدید و نقد فرهنگی

فصل 10: نقد پسا استعماری و آفریقایی آمریکایی

فصل 11: رسیدن به طرحی کلی

 

بخشی از فصل 1:

اکثر نوشته های مربوط به نظریه، خواه به قلم نظریه پردازان نام آشنای این حوزه و خواه به قلم افرادی که درصددند افکار ایشان را برای مبتدیان شرح دهند، به جز چند مورد استثنایی برجسته، مملو از اصطلاحات تخصصی و مفاهیم نظری است که سطحی از آگاهی از موضوع را بدیهی می انگارند، آگاهی ای که تازه کاران کاملا از آن بی بهره اند. همچنین از آن جا که این نوشته ها ظاهرا به علاقه ما به ادبیات ربطی ندارند، چه رسد به دنیای روزمره ای که در آن زندگی می کنیم، این طور به نظر می رسد که هدف نظریه باید کشاندن ما به حیطه انتزاعی و روشنفکرانه باشد که در آن با به کار بردن جدیدترین واژه های مغلق مربوط به نظریه ( که امیدواریم همکلاس هایمان هنوز آن ها را نشنیده باشند) و با پراکندن اسم نظریه پردازانی گمنام ( که امیدوریم همکلاسانمان هنوز آثارشان را نخوانده باشند ) تلاش می کنیم معلوماتمان را به رخ یکدیگر بکشیم. به سخن دیگر، چون دانستن نظریه نقادانه در طی دهه گذشته یا قریب به آن به نشان تشخص، به دارایی آموزشی ای که دانشجویان و استادان برای کسب آن همچشمی می کنند تبدیل شده است، مبدل به متاعی گران قیمت نیز شده که حصول و حفظ آن منطبق با آخرین تحولات دشوار است...

ما چگونه می توانیم به صورتی ملموس از شناخت نظریه ادبی سود ببریم؟ همان طور که امیدواریم فصل های آتی این موضوع را معلوم سازد، نظریه نقادانه می تواند به ما کمک کند که یاد بگیریم خود و دنیایمان را به شکلی نو که برایمان راهگشا خواهد بود، بنگریم. به شکلی که بر نحوه آموزش فرزندان مان چه در مقام پدر و مادر و چه در مقام معلم، بر نحوه نگرش ما به تلویزیون، از اخبار شبانگاهی گرفته تا سریال های طنز، بر نحوه رفتارمان به عنوان رای دهنده و مصرف کننده، بر نحوه واکنش ما به دیگرانی که در موضوعات اجتماعی و مذهبی و سیاسی با ما هم عقیده نیستند، و بالاخره بر نحوه تشخیص و برخورد ما با انگیزه ها، هراس ها و امیال خودمان تاثیر بگذارد.