در ادامه پست پیشین، در این مطلب به جنبش حقوق مدنی در دهه 60 پرداخته خواهد شد.

برای سیاهپوستان که 15 درصد از مردم آمریکا را شامل می شدند، زندگی در آپارتاید به سبک آمریکایی به معنای تهدید شدن به عنوان گونه ی پست انسانی بود. علارغم این که آمریکا دوران رونق اقتصادی را تجربه می کرد، سیاهپوستان از داشتن شرایط و موقعیت های اقتصادی برابر با سفیدان محروم بودند. علاوه بر این اختلاف در شرایط تحصیلی، وضعیت مسکن و نابرابری اجتماعی نیز گریبان گیر سیاه پوستان بود. آمریکا فعالیت ها و جنبش های حقوق مدنی سال های 60، 64، 65 و 68 را پشت سر گذاشته بود، با این حال سیاه پوستان راه درازی تا رسیدن به هر گونه برابری در پیش داشتند. در آگوست 1963، دویست هزار نفر در واشنگتن دی سی در راستای درخواست حقوق مدنی تظاهرات کردند. مارتین لوتر کینگ در بیانیه ی مشهور خود " من رویایی دارم " برای جمعیت سخنرانی کرد که در آن آمریکایی برابر و متحد را می دید.
سیاه پوستان بر اساس قانون خواستار پذیرش در مدارس یکسان با سفید پوستان بودند. برخی از سفید پوستان مناطق جنوبی خواستار جدایی و تبعیض نژادی بوده و اجازه پذیرش دانش آموزان سیاه پوست را در مدارس خود نمی دادند. سفید پوستان جنوبی متعصب، دست به خشونت زده و با کمک KKK دست به تهدید و ارعاب سیاه پوستان زده بودند. این رفتار در سال 1964 سبب مرگ سه فعال حقوق مدنی، یک سیاه پوست و دو سفید پوست در میسیسیپی شد.
" این بی معنی است که به سیاه پوستان بگوییم نباید خشمگین شوند، هنگامی که واقعا باید چنین باشند. در واقع اگر آن ها خشم خود را سرکوب نکنند، بلکه آن را به گونه ای ساختاریافته تخلیه کنند و از انرژی خود صلح آمیز بهره بگیرند و از آن برای فلج کردن عملکرد جامعه ای سرکوب گر استفاده کنند، قطعا از نظر روحی و روانی سالم تر خواهند بود. "   
مارتین لوتر کینگ
مارتین لوتر و پیروانش از تاکتیک ها و روش های بدون خشونت در پاسخ به خشونت های سفید پوستان استفاده کردند. این روش ها شامل بحث کردن، گردهم آیی، راهپیمایی، و رو در رو شدن با کسانی بود که به او آسیب می رساندند. این روش ها توسط گاندی ابداع شده بود و موفقیت چشم گیری در مبارزه برای اخراج انگلیس امپریالیست از هند، کسب کرده بود. استفاده ی مارتین لوتر کینگ از روش های مسالمت آمیز برای رسیدن به خواسته های اجتماعی تبدیل به سنتی برای جنبش های اعتراضی بعدی در آمریکا شد.
مارتین لوتر لینگ در 4 آوریل 1968 در ممفیس به قتل رسید.
" تاریکی نمی تواند تاریکی را از بین ببرد، تنها نور می تواند چنین کند. نفرت نمی تواند نفرت را از بین ببرد، تنها عشق می تواند "
مارتین لوتر کینگ