جلد کتاب نتایج انقلاب ایران

عنوان: نتایج انقلاب ایران

عنوان اصلی: modern Iran, roots and results of revolution

نویسنده: نیکی آر. کدی

مترجم: مهدی حقیقت خواه

ناشر: انتشارات ققنوس

چاپ اول: 1383

کتاب نتایج انقلاب ایران در سال 1382 و به درخواست دانشگاه ییل توسط نیکی آر کدی به رشته تحریر در آمده. کدی پیش از این کتاب "ریشه های انقلاب: تاریخ تفسیری ایران معاصر" را نگاشته، که در ایران نیز با نام ریشه های انقلاب ایران ترجمه و چاپ شده است.

این کتاب دارای سه فصل و یک نتیجه گیری است:

1. سیاست و اقتصاد در دوره (امام) خمینی 1358-1368

2. سیاست و اقتصاد در ایران پس از (امام) خمینی

3. جامعه، جنسیت، فرهنگ و زندگی فکری

نتیجه گیری


از متن کتاب

خاتمی در مبارزات انتخاباتی اش وعده داد که دولت اسلامی او از خواست های عمومی، از جمله خواست آزادی بیش تر، پیروی و در جهت تحقق آن ها کار خواهد کرد. او از حقوق بیشتر برای زنان، اهل سنت، و دیگر اقلیت ها جانبداری می کرد، و بر جامعه مدنی تاکید داشت، اصطلاحی که در سخنرانی هایش آن را توضیح می داد و به زبان عامه فهم بیان می کرد. او سفرهایی را به سراسر کشور ترتیب داد و با مردم بدون تدابیر امنیتی معمول از نزدیک ملاقات کرد. ناطق نوری، برعکس، خط مشی و رویکردی مطابق وضع موجود داشت. خطی مشی خاتمی که خواستار آزادی های بیشتر، حاکمیت قانون، تقویت جامعه مدنی، توسعه اقتصادی همراه با عدالت، و سیاست خارجی میانه رو بودد، در میان جوانان و دانشجویان، زنان، طبقه متوسط جدید و اقلیت ها از جمله مسلمانان سنی که نادیده گرفته شده بودند، پرطرفدار بود. او تصویری دوستانه، خندان و مردم گرا از خود ارائه می کرد. او به پیروزی شگفت انگیزی دست یافت. تعداد رای دهندگان واجد شرایطی که رای دادند بی سابقه بود و خاتمی 69 درصد آرا را از آن خود کرد. تحلیل این آرا نشان داد که به ویژه زنان و جوانان به او رای داده اند. در برابر 29/7 میلیون رای خاتمی، ناطق نوری تنها هفت میلیون رای به دست آورد.

انتخاب خاتمی در خرداد 1376 با اکثریت قاطع باعث شد که بسیاری گمان کنند که ایران دارد وارد دوره اصلاحات بنیادی می شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس محافظه کار، پس از انتخاب خاتمی در سال 1376، با یک طرح بحث برانگیز در سال 1377 برای جداسازی خدمات بهداشتی زنان و مردان فشار آورد و می گفت زنان را نباید مردان درمان کنند. هزاران پزشک و دانشجوی پزشکی با امضای نامه ای به آن اعتراض کردند، در نتیجه طرح به این صورت تغییر کرد که زنان حق داشته باشند که در صورت امکان تقاضای پزشک زن کنند. شورای نگهبان این طرح را به خاطر هزینه بر بودن به مجلس پس فرستاد، اما پس از آن که وزارت بهداشت بودجه آن را تامین کرد، این طرح به تصویب رسید.