جلد کتاب متن هایی برای هیچ

عنوان :متن هایی برای هیچ

عنوان انگلیسی: texts for nothing

نویسنده: ساموئل بکت

مترجم: علی رضا طاهری عراقی

ناشر: نشر نی

چاپ اول: 1385

کتاب اصلی با عنوان داستان ها و متن هایی برای هیچ (stories and texts for nothing) منتشر شده که شامل سه داستان کوتاه ساموئل بکت، رانده شده، مسکن و دست آخر ( پایان بازی ) و 13 متن است. با این حال کتاب متن هایی برای هیچ تنها شامل 13 متن این کتاب می باشد که در کتاب با شماره گذاری از یکدیگری تفکیک شده اند. نظیر بسیاری از آثار دیگر ساموئل بکت، این کتاب ( یا متن ها ) به سبک سیال ذهن نگاشته شده و حتی می توان آن را یکی از نمونه های رادیکال سیال ذهن دانست.

از متن کتاب:

چیزی حس نمی کنم، چیزی نمی گویم، او مرا در بازوانش می گیرد و با نخی لب هایم را تکان می دهد، با قلاب ماهی گیری، نه به لب نیازی نیست، همه جا تاریک است، کسی نیست، سرم چه شده، لابد در ایرلند جایش گذاشته ام، توی پیاله فروشی، باید هنوز همان جا باشد، روی پیشخوان، لیاقتش همین بود.


یا با هم قدم می زدیم، دست در دست، ساکت، غرق دنیای خودما، هر کس غرق دنیاهای خود، دست در دست فراموش شده. این طور است که تا حالا دوام آورده ام. و امروز عصر هم انگار باز نتیجه می دهد، در آغوشم هستم، من خود را در آغوش گرفته ام، نه چندان با لطافت، اما وفادار، وفادار. حالا بخواب. گویی زیر آن چراغ قدیمی، به هم ریخته، خسته و کوفته، از این همه حرف زدن، این همه شنیدن، ابن همه مشقت، این همه بازی.


آیا همه را امتحان کرده ام، توی هر سوراخی سرک کشیده ام، مخفیانه، بی سر و صدا، با حوصله، گوش به زنگ؟ جدی می گویم، مثل بیشتر اوقات، می خواهم قبل از آن که خبر گم شدنم را بدهم، و دست بکشم، مطمئن شوم به هر دری زده ام. توی هر سوراخی، منظورم هر جایی است که احتمال بودن من بوده، که روزگاری کمین می کرده ام، در انتظار رسیدن زمانی که بخزم بیرون، جاهای امتحان پس داده و مطمئن، وقتی گفتم توی هر سوراخی منظورم این بود. روزگاری، منظورم آن روزهایی است که هنوز می توانستم حرکت کنم، احساس کنم که حرکت می کنم، به زحمت، اندکی، اما در مجموع تغییر مکانی بی چون و چرا، درخت ها شاهد بودند، و ماسه ها، و هوای بلندی ها، و سنگفرش های شهر.