متوسط شمارگان کتاب در ایران

عموما از متوسط میزان مطالعه کتاب و تیراژ یا شمارگان کتاب ها به عنوان معیاری برای سنجش وضعیت فرهنگی جامعه استفاده می شود. با این حال بر اساس آماری که اخیرا ایبنا منتشر کرده است، تیراژ یا شمارگان کتاب در ایران سال هاست سیر نزولی را طی می کند. بر این اساس در شرایطی که در سال 1359 میانگین شمارگان کتاب، 6086 بوده، این رقم در سال های 76، 84 و 92 به ترتیب 4707، 3633، 2075 بوده است. برای مشاهده جدول کامل شمارگان کتاب از سال 57 تا 92 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

میانگین شمارگان کتاب در ایران